Rozhovory s členmi HK91 SENICA

Na tomto mieste uverejňujeme rozhovory s hráčmi HK91 Senica.  Keď som túto rubriku v roku 2012 prvý krát vytvoril, tak som mal na mysli dať priestor hráčom alebo členom klubu, ktorí sa svojou výkonnosťou zapísali nezmazateľne do predchádzajúcich rokov senického hokeja alebo nášho klubu HK91 SENICA.  Ich rad sa za tie roky utešene rozrástol, ale myslím že aj keď sa nedostalo na úplne všetkých čo som chcel. Čas mi však dal celkom za pravdu a ukázalo sa, že som nemal úplne zlú ruku pri ich výbere.

Tu je  zoznam členov a rozhovory s nimi sú uverejnené od najnovšieho a môžete si ich prečítať nižšie a na ďalších podstranách.  Boli uverejnené na predchádzajúcej webovej  stránke nášho klubu.

Martin Krumpál,    Mgr. Lukáš  Hlavenka,   Martin  Gergel,  Branislav  Kotvan,  Miroslav Kollár,  Adam Chrenka,  Adam  Pavelka,   Pavol   Pavešic,    Adam  Baran,     Ivan  Černý,   Rastislav  Vereš,    Angelika  Zálešáková,   Pavel   Krajčovič,    Lukáš   Konečný,   Šimon  Szalva,   Ondrej  Šišolák