Odovzdávanie hokejového výstroja

ODOVZDÁVANIA HOKEJOVÉHO VÝSTROJA 
pre členov klubu bude prebiehať v dňoch 03.05.2018 (štvrtok) a  04.05.2018 (piatok)  od 17:00-19:00 hod na zimnom štadióne v Senici.
Vystroj treba vrátiť čistú  a opranú  !!!