Pozvánka na VALNÉ ZHROMAŽDENIE HK91 SENICA

Náš klub pozýva svojich členov na stretnutie nášho hokejového klubu:

HK91 SENICA , HOKEJ SENICA s.r.o.

Valné zhromaždenie 30.4.2019.  o  18.00. hod

v   Grand Café kongresové centrum , Tovarenská 532 , SENICA

 

Program :

  1. Otvorenie rokovania, schválenie programu
  2. Voľba mandátovej a  návrhovej komisie
  3. Správa o  činnosti HK91 SENICA za rok 2019 a  sezónu 2018/2019
  4. Správa o  hospodárení HK91 SENICA a  HOKEJ SENICA s.r.o. za rok 2018
  5. Správa dozornej rady HK91 SENICA a  HOKEJ SENICA s.r.o. za rok 2018
  6. Plán činnosti na sezónu 2019/2020 a rozpočet na rok 2019
  7. Diskusia
  8. Záver