Prosba o finančnú pomoc pre náš klub

Vážení rodičia,

chceli by sme touto cestou informovať o možnosti finančne pomôcť nášmu klubu HK 91 Senica a tým pomôcť Vašim deťom ale aj celkovému rozvoju Senického hokeja. Pomôcť nám ako každoročne môžete darovaním 2% zo svojich daní. Môže sa to zdať ako maličkosť ale nášmu klubu to naozaj dokáže pomôcť, preto neváhajte osloviť, vyzvať aj svojich známych a kamarátov aby nás podporili a ich možnosť na podporenie zbytočne neprepadla štátu.

Všetky potrebné tlačivá však nájdete taktiež, veľmi jednoducho aj na našom webe.
Alebo si ich stiahnite priamo tu.

Tlačivo 2% z dane vyhlásenie o poukázaní podielu.
Tlačivo 2% z dane potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.

Na záver nám dovoľte, aby sme Vám vopred poďakovali za finančnú podporu, ktorá bude rozumne použitá na rozvoj hokeja v Senici.

AKO NA TO
Ak ste zamestnanec:

1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov FO.

2. Následne požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane pre účely poukázania 2% dane.

3. Ak zamestnávateľ vyplní Potvrdenie o zaplatení dane, potom je treba vypísať Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane a obe vyplnené tlačivá doručte na príslušný Daňový úrad, alebo niektorému z trénerov.

Darcovia – fyzické osoby – zamestnanci
Tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane a Vyhlásenie) nájdete na webe.

Darcovia – právnické osoby a fyzické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie
Údaje potrebné o prijímateľovi:
Obchodné meno: Hokejový klub 91
Sídlo: L.Novomeského 88, 905 01 Senica
Právna forma: Občianske združenie
IČO prijímateľa: 17641799

S pozdravom

Mgr. Lukáš Hlavenka
riaditeľ HK 91 Senica