Pozvánka na VALNÉ ZHROMAŽDENIE

VALNÉ ZHROMAŽDENIE HOKEJOVÉHO KLUBU 91 SENICA sa bude konať dňa 07.05.2021 o 17:00 hod v Grand café kongresové centrum v Senici .
Potrebný AG test nie starší ako 48 hodín!

Program
1. Overenie rokovania, schválenie programu
2. Voľba mandátovej, nárvhovej a volebnej
komisie
3. Správa o činnosti HK 91 Senica za rok 2019
a rok 2020
4. Správa o hospodárení HK 91 Senica a
HOKEJ SENICA s.r.o. za rok 2019 a rok 2020
5. Správa dozornej rady HK 91 Senica a HOKEJ
SENICA s.r.o. za rok 2019 a rok 2020
6. Plán činnosti na sezónu 2021/2022
7. Diskusia
8. Návrh členov do predstavenstva klubu a
dozornej rady
9. Voľba 7 členného predstavenstva klubu a 3
člennej dozornej rady
10. Záver

Predstavenstvo HK 91 Senica
S pozdravom

Mgr. Lukáš Hlavenka
riaditeľ HK 91 Senica