Autor: Oscar von Bahnhoff

Poďakovanie mestskému zastupiteľstvu a komisii pre mládež mesta Senica.

Chceli by sme touto cestou poďakovať všetkým členom mestského zastupiteľstva, ako aj členom komisie pre mládež mesta Senica za schválenie projektu FOND PRO SENICA pre Hokejový klub 91 Senica na nákup korčuliarskych pomôcok pre deti v hodnote  1.000,- €.

Na základe projektu boli zakúpené hokejové prilby a pomôcky pre výučbu a zlepšenie korčuľovania, ktoré budú slúžiť nielen mladým a nádejným hokejovým hviezdam, ale aj širokej verejnosti, ktorá rada navštevuje zimný štadión v rámci verejných korčuľovaní ako aj školám, ktoré nás navštevujú taktiež v hojnom počte.

Tak teraz už naozaj nie je na čo čakať a tešíme sa na teba každý deň, na zimnom štadióne v Senici.

Výstroj ti zdarma zapožičiame a TY si môžeš splniť svoj veľký hokejový  SEN !!!!

Kúpená hokejová výstroj.
Kúpená hokejová výstroj.

HK 91 SENICA

Turnaj druhákov v Senici

Túto nedeľu sa na našom zimnom štadióne konal turnaj druhákov. Na tomto turnaji sa predstavili takmer všetci naši najmenší hokejisti.

Za team Senice nastúpila kompletná zostava druhákov, pričom zápas sa hral bežným spôsobom pre túto vekovú kategóriu a teda na plochy A a B.

Senica vyhrala proti súperom z Trnavy, Bratislavy (HOBA) a Dubnice a podľahla súperovi z Ružinova.

Najväčším prekvapením turnaja bol senickí prváci, ktorí nastúpili ako pomocníci Ružinova (B mužstvo Ružinova). Títo porazili všetkých súperov, aj senických druhákov hrajúcich na ploche B.

HK 91 Senica „A“ : Uhlík – Džačovský, Lovíšek, Uková, Žák, Janík, Parakhonka, Kollár

HK 91 Senica „B“  : Vicen – Krumpál, Šrámek, Svatý, Jašo, Khúla, Zavadilová, Tekel

HK 91 Senica „C“ = Ružinov BA : Havel – Kabaňa, Hlavenka, Khír, Vittek, Degma, Degma, Gembeš, Schaffer

 

foto: Supertunaje.cz

Turnaj 2.HPP a 1.HPP

V sobotu sa konal na senickom štadióne turnaj najmenších hokejistov. Zmerali si medzi sebou sily hráči druhých tried (2.HPP) zo Senice, Skalice, Dubnice a Ružinova. Žiaci senickej prvej triedy (1.HPP) si zmerali sily s rovesníkmi zo Skalice a Dubnice nad Váhom.

Aj keď sa skóre oficiálne nepočítalo, senickí kohejisti obstáli výborne. Obidve družstvá prehrali iba v jednom zápase (druháci hrali 3 zápasy a prváci hrali 4 zápasy). Celkovo panovala v sobotu na štadióne dobrá nálada a športový duch.

Nakoniec si všetky deti odniesli odmenu v podobe drevenej sošky s nápisom „Hviezda zápasu“.

Hviezda zápasu.

 

powerskating v Senici

Powerskating v Senici

Powerskating v Senici – Powerskating je … „sprievodná“ tréningová metóda, ktorá pomocou presne daných cvičení „rozfázuje“ korčuliarsky pohyb a pomáha vytvárať správne pohybové návyky v tých fázach korčuľovania, kde hokejisti najčastejšie robia chyby. Hlavním cieľom je čo nejefektívnejšie využitie sily pri korčuľovaní.

Powerskating v Senici

Powerskating bude od septembra aj v Senici ako doplnkový platený tréning (10 euro / hodina). Plánovaný je tri-krát týždenne. Podľa počtu záujemcov a ich schopností korčuľovania, budú vytvorené skupiny, aby tréningový efekt bol čo najväčší (maximálne 10 záujemcov na jednu hodinu a podľa aktuálnej schopnosti korčuľovať).

 

Link pre objednávanie na powerskating:
http://hk91senica.sk/objednavanie-powerskatingu/

Zapamätateľná adresa:
http://powerskating.hk91senica.sk

Powerskating videá

Použité zdroje:
http://hokej.cz/powerskating-nutnost-nebo-momentalni-vystrelek-o-kterem-se-hodne-mluvi/5015924

Ďalšie info:
http://www.powerskating.sk/powerskating.html

Nezabudnite na lekárske prehliadky pre novú sezónu 2017/2018, ktoré treba priniesť najneskôr do konca Augusta 2017 !

Všetci hráči /-čky vekovej kategórie predprípravka, prípravka a žiaci musia povinne absolvovať lekársku prehliadku u svojho lekára (pediatra). Potvrdenie o absolvovaní lekárskej prehliadky s podpisom a pečiatkou lekára o zdravotnej spôsobilosti si môžete vyzdvihnúť v kancelárii hokejového klubu, prípadne stiahnuť tu (v prílohe). Potvrdené tlačivo o absolvovaní lekárskej prehliadky prosíme odovzdať trénerom alebo vedúcim mužstva svojej vekovej kategórie najneskôr do 30.08.2017. Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Info.: Hráči vekovej kategórie kadeti, dorast a juniori musia lekársku prehliadku absolvovať na oddelení telovýchovného lekárstva, prípadne u športového lekára.

Sportmed s.r.o. Bratislava – objednávanie pacientov 0902 901 034  www.sportmed.sk

Medilab s.r.o. Bratislava – objednávanie pacientov 0914 320 244  www.medilab.sk/sportova-medicina

Klinika telovýchovného lekárstva Bratislavaobjednávanie pacientov 02/572 904 19, 02/572 904 53  www.unb.sk/klinika-telovychovneho-lekarstva

MUDr. Alena Urvayová Bratislava – objednávanie pacientov 0903 707 995, 02/444 534 26

Tlačivo – Lekárska prehliadka