Nadácia Volkswagen Slovakia … ĎAKUJEME!

HK 91 Senica ďakuje Nadácií Volkswagen Slovakia za podporu nášho hokejového klubu. Jedna časť finančných prostriedkov z Nadácie bola použitá na nákup prilieb pre našich najmenších korčuliarov, druhá časť sa použila na nákup brankárskej výstroje, a to konkrétne lapačiek pre viacero vekových kategórií.
Ďakujeme!