Darujte 2 % daní

Potrebné tlačivá a tiež aktualné za rok 2019 na poukázanie 2  % daní sú na tomto odkaze :

Potvrdenie o zaplateni dane z prijmov zo zavislej cinnosti 2019

Vyhlasenie o poukazani podielu zaplatenej dane z prijmov fyzickej osoby

Tu je postup, ako darovať 2 % z daní, ak pracujete ako zamestnanec:

1. Poproste zamestnávateľa, aby vám pripravil ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov a vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Nezabudnite vyplniť všetky dôležité údaje: meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane.
3. Formuláre pošlite alebo osobne doručte na najbližší daňový úrad.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2020 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2020 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tlačivá :
http://rozhodni.sk/poukazat…/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/