História

Začiatky ľadového hokeja v  Senici sa spájajú  s  výstavbou zimného štadióna v Senici.  V decembri roku 1978 bola uvedená do prevádzky umelá ľadová plocha, najprv bola k dispozícii iba strecha, neskôr pribudli bočné tribúny a  až v  roku  1992  bol zimný štadión v Senici kompletne  dokončený, ktorý mal a dodnes má kapacitu 3.000 miest na sedenie.

V roku 1980 bol založený klub kategórie dospelých pod názvom Záhoran Senica a pod týmto menom hrali okresnú súťaž až do roku 1989. Išlo o amatérsku ligu, kompletnú činnosť oddielu si museli títo nadšenci hokeja hradiť sami, z tohto dôvodu výkonnosť mužstva stúpala veľmi pomaly. V roku 1989 sa oddiel rozpadol, avšak našťastie v tom istom roku vďaka určitým aktivistom zo Senice a armáde SR sa podarilo založiť nové družstvo dospelých, ktoré sa volalo Vojenská Telovýchovná jednota (VTJ) Senica. Do troch rokoch sa toto mužstvo prebojovalo do Prvej slovenskej národnej hokejovej ligy. Od sezóny 1993-94 oddiel zmenil názov na VTJ HC Dukla Senica.

Mládežnícky hokej sa hrá v Senici organizovane od roku 1986, ako oddiel ľadového hokeja pri TJ SH Senica, kde hrávali mladší a starší hráči. Až na základe Smernice MŠ SR z podnetu Školskej správy v Senici od   1.9.1989  vzniklo pri IV. Základnej škole  Školské športové stredisko  zamerané na ľadový hokej. Vedúcim strediska bol riaditeľom školy, Miloslavom Holíčom, vymenovaný učiteľ Branislav Grimm.

Dňa 10.5.1991 bol založený  Hokej club SH Senica  ako samostatný právny subjekt. Novozaložený klub si vytýčil za cieľ  umožniť žiakom všetkých základných škôl v Senici a okolí hrať organizovane ľadový hokej, skĺbiť športové povinnosti so školskými. Od  1.9.1992  vstúpili jednotlivé mužstvá 5. až 8. ročníka do dlhodobých súťaží  športových hokejových tried. Z dôvodu zvýšenia úrovne mládežníckeho hokeja Školská správa v Senici na základe žiadosti ŠŠS pri ZŠ na Mudrochovej ulici zriadila od 1.3.1993 športové hokejové triedy  pre ľadový hokej chlapcov a ľahkú atletiku dievčat. Od tohto obdobia stúplo hlavne odborné zabezpečenie tréningového procesu v dopoľudňajšom vyučovacom čase, začala pracovať trénerská rada, dobrovoľní tréneri absolvovali trénerské kurzy. Škola zabezpečila v spoluprácu s SZĽH prvého profesiónalneho trénera Jána Valúcha. Skvalitnila sa funkcionárska práca výboru HC SH Senica, bola vypracovaná metodika tréningového procesu, krátkodobé i dlhodobé ciele pri výchove mladého hokejistu, zlepšila sa spolupráca oddiel – škola – rodič.

Dňa 3.4.2002 na valnom zhromaždení HC SH Senica bol delegátmi zmenený názov klubu na Hokejový klub 91 Senica. Dňa 19.5. 2004 sme spolu s HC Dukla Senica vytvorili Združenie HK 91 Senica za účelom ľahšieho prechodu našich hráčov do kategórie seniorov HC Dukla Senica bez vybavovania hosťovania.