Kontakty

Hokejový klub 91 Senica   
L. Novomeského 88
905 01 Senica 
 
IČO: 17641799
Dátum vzniku: 28.5.1991
 
tel: +421 34 651 05 36
info@hk91senica.sk

Pozn: Klub je registrovaný v Evidencii občianskych združení, kotrú zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy Drieňová 22, 826 86 Bratislava 29.

Predmet činnosti – SK NACE: Činnosti športových klubov
Predmet činnosti – OKEČ:       Ostatné športové činnosti