Vedenie klubu

1Mgr. Lukáš HlavenkaPredseda predstavenstva a riaditeľ klubu0917 903 376
2Tibor Remenárčlen predstavenstva a manažér klubu0917 976 359
3JUDr. Ladislav Ďorďoviččlen predstavenstva0903 778 875
4Mgr. Martin Ondroviččlen predstavenstva0908 841 190
5Ladislav Klímačlen predstavenstva0905 525 096
6Martin Havelčlen predstavenstva0944 244 400
7Radoslav Wallnerčlen predstavenstva0905 310 853
8Jaroslava Galbavápredseda dozornej rady0902 168 112
9Pavel Hasákčlen dozornej rady0904 513 848
10Ondrej Čagančlen dozornej rady
11Jaroslav Šustekadministrátor webu