Teória prípravy

Starší žiaci (14-15 rokov) 8 a 9 ŠHT

  Starší žiaci

Charakteristika:

Hráči v tejto vekovej kategórii by mali mať na konci obdobia technicky správne zvládnuté všetky herné činnosti jednotlivca s tým, že ich dokážu využívať vo všetkých herných kombináciách v tréningu a v zápase. Súčasne by mali mať základnú predstavu o systémovej organizácii hry družstva v útoku a v obrane.

Úlohy a   ciele:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja
 • V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činností jednotlivca a herných kombinácií
 • Využívať herné činnosti jednotlivca v herných kombináciách a základných herných systémoch v zápase
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici  a trojici (obranne aj útočne)
 • Rozvíjať priateľskú atmosféru v družstve
 • Viesť hráčov k vyšším morálnym  etickým hodnotám v duchu fair – play

 

 

 

Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu na ľade (špeciálna príprava):

 

Korčuľovanie – silovo – obratnostné                                         30%

Herné činnosti jednotlivca                                                               35%

Herné kombinácie                                                                                      30%

Herné systémy                                                                                               5%

 

Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo ľadu (všeobecná príprava):

 

VŠESTRANNÉ  ZAŤAŽENIE – športové hry                                        30%

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI                                                                25%

Koordinačné schopnosti                                                             25%

VYTRVALOSTNÉ  SCHOPNOSTI                                                           15%

SILOVÉ SCHOPNOSTI – DYNAMICKÁ SILA                                         10%   

***************************************************************

Mladší žiaci (12-13 rokov) 6 a 7 ŠHT

Mladší žiaci

Charakteristika:

Základným charakteristickým rysom tejto vekovej kategórie je ukončenie rozširovania nácviku základných hokejových zručností (herných činností jednotlivca). V tréningu dochádza k prechodu od nácviku herných činností k ich zdokonaľovaniu pri vzájomnej súčinnosti hráčov (herné kombinácie).

Úlohy a ciele:

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu so zameraním na potreby ľadového hokeja
 • V príprave na ľade zvládnuť techniku všetkých herných činností jednotlivca
 • Využívať herné činnosti v súčinnosti hráčov (v herných kombináciách)
 • Osvojovať si základy teórie športového tréningu
 • Formou prípravných hier a herných cvičení zdokonaľovať herné činnosti a učiť hráčov riešiť herné situácie vo dvojici  a trojici (obranne aj útočne)

 

 

Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu na ľade (špeciálna príprava):

 

Korčuľovanie – Korčuliarska obratnosť                           45%

Herné činnosti jednotlivca                                                        45%

Herné kombinácie                                                                               10%

Herné systémy                                                                                        0%

 

Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo ľadu (všeobecná príprava):

VŠESTRANNÉ  ZAŤAŽENIE – pohybové a športové hry                     35%

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI – reakčná rýchlosť                                25%

Koordinačné schopnosti – priestorovo – orientačná, reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                      25%

VYTRVALOSTNÉ  SCHOPNOSTI                                                               10%

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                                                                    5%      

**********************************************************************************

Hokejová prípravka (10-11 rokov) 4 a 5 ŠHT

 Hokejová prípravka

Charakteristika:

Táto kategória je najvhodnejšia pre nácvik nových herných činností a označujeme ju aj ako „zlatý vek motoriky“. Je dôležité toto obdobie v živote hráča využívať čo najefektívnejšie a to nielen v tréningu na ľade, ale aj mimo neho.

Úlohy:

 Vypestovať si trvalý vzťah k systematickému tréningu

 • Všestranne rozvíjať základné pohybové schopnosti so súčasným rešpektovaním senzitívnych období vývoja organizmu a neustále rozširovať pohybový fond (základ) vo všeobecnej príprave – dôraz na rýchlostné  a koordinačné schopnosti
 • V tréningu na ľade – osvojiť si čo najväčšie množstvo nových pohybových zručností a činností
 • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností  s nadväznosťou na hru

 Cieľ:

 Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností

 • Nácvik základných herných činností jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradiť len po dokonalom osvojení korčuliarskych zručností)
 • Hry na malom priestore

Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu na ľade (špeciálna príprava):

 Korčuľovanie – Korčuliarska obratnosť                        65%

Herné činnosti jednotlivca                                                     35%

Herné kombinácie                                                                              5%

Herné systémy                                                                                     0%

Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo ľadu (všeobecná príprava):

 VŠESTRANNÉ  ZAŤAŽENIE – pohybové a športové hry                          60%

RÝCHLOSTNÉ SCHOPNOSTI – reakčná rýchlosť                                     20%

Koordinačné schopnosti – priestorovo – orientačná, reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                          20%

VYTRVALOSTNÉ  SCHOPNOSTI                                                                     0%

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                                                                        0%      

***********************************************************************************************

Hokejová predprípravka (6-9 rokov) 1-3 ročník

Hokejová predprípravka

Charakteristika:

Je najmladšia veková kategória v ľadovom hokeji. Tréning na ľade, ale ja mimo neho, musí deťom poskytovať predovšetkým zábavu a radosť z pohybu. Dôraz sa nesmie v žiadnom prípade klásť na náročné cvičenia v súťažnom prostredí sprevádzané neustálym stresom.

Úlohy:

 • Snaha o zábavu a radosť detí pri získavaní prvých skúseností z ľadového hokeja
 • Vytvorenie vhodného prostredia a atmosféry z hľadiska zdravia, zábavy a učenia
 • Učiť sa rešpektovať svojho súpera, viesť deti k poctivosti a čestnosti
 • Povzbudzovať hráčov k zábave a k učeniu sa nových zručností s nadväznosťou na hru
 • Viesť hráčov k disciplíne a hygienickým návykom

 

Cieľ:

 • Nácvik a zdokonaľovanie korčuliarskych zručností
 • Nácvik základných herných činností jednotlivca (HČJ) – vedenie puku, uvoľňovanie sa s pukom, prihrávanie a spracovanie puku, streľba (zaradiť len po dokonalom osvojení korčuliarskych zručností)
 • Hry na malom priestore

 

Odporúčaná proporcionalita obsahu tréningu na ľade (špeciálna príprava):

KORČUĽOVANIE – TECHNIKA KORČUĽOVANIA              85%

HERNÉ ČINNOSTI JEDNOTLIVCA                                       15%

HERNÉ KOMBINÁCIE                                                         0%

HERNÉ SYSTÉMY                                                                       0%

 

Odporúčaná proporcionalita rozvoja jednotlivých pohybových schopností v tréningu mimo ľadu (všeobecná príprava):

 

VŠESTRANNÉ     ZAŤAŽENIE – pohybové a športové hry               70%

RÝCHLOSTNÉ    SCHOPNOSTI – reakčná rýchlosť                          10%

KOORDINAČNÉ SCHOPNOSTI – priestorovo–orientačná,reakčná, rovnováhová a kinesteticko-diferenciačná schopnosť                                                                     20%

VYTRVALOSTNÉ  SCHOPNOSTI                                                           0%

SILOVÉ SCHOPNOSTI                                                                            0%